Site Loader


Vzpomínám si, že za mého mládí tolik krásných a technických hraÄek nebylo, jako je tomu dnes. Protože já si myslím, že v dneÅ¡ní dobÄ› je to zase takové pÅ™etechnizované a pÅ™i modernizované, že nÄ›které dÄ›ti dokonce už ani nemají radost z takových hraÄek, jako kdybych tÅ™eba mÄ›la já, kdyby mi bylo tÅ™eba Å¡est nebo sedm let. NÄ›kdy mÄ› to opravdu hodnÄ› mrzí a já si říkám, proÄ tÅ™eba lidé nevymysleli dříve nÄ›jaké krásné, technické a interaktivní hraÄky, jaké jsou dnes? Protože si vzpomínám, že za mého dÄ›tství, když jsem vyrůstala v osmdesátých letech, tak to byly takové jenom obyÄejné panenky, kterým se říkalo mrkaÄky.

HraÄky a technika.

SamozÅ™ejmÄ›, že to nebyl žádný výkvÄ›t techniky a nic moderního, ale za nás takovéto hraÄky jednoduÅ¡e byly. PozdÄ›ji byly také autíÄka na ovládání, ale nebylo to dálkové ovládání, jako je dnes. U ovladaÄe byl samozÅ™ejmÄ› drát, který byl spojený s autíÄkem, které se tím ovládalo. Taková technika byla dříve, jenomže jak vÅ¡ichni víme, tak vÅ¡echno jde dopÅ™edu. Akorát nechápu, jak nÄ›kteří rodiÄe tÅ™eba dÄ›tem zakazují mobilní telefon anebo různou techniku. Prý to dÄ›tem Å¡kodí, jenomže proÄ by jim to Å¡kodilo, když vlastnÄ› technika jde dopÅ™edu, a navíc když to tak vezmete z té logické a praktické stránky, tak pÅ™eci ve Å¡kole se také uÄí na poÄítaÄích, a to je myslím už od tÅ™etí třídy.

Interaktivní chytré hraÄky.

A tak absolutnÄ› nechápu, proÄ jim to rodiÄe zakazují. A když byla online výuka v dobÄ› koronaviru, tak pÅ™ece bylo naprosto logické, že dÄ›ti také musely trávit spoustu Äasu na poÄítaÄi a celkovÄ› na internetu, jenom aby se nÄ›co nauÄily ze Å¡koly. Já si myslím, že dÄ›ti by mÄ›ly vyrůstat vedle techniky snad co nejdříve, protože pokud dítÄ› pÅ™ijde na techniku opravdu hodnÄ› pozdÄ›, tak to pro nÄ›j bude velice složité, protože jak technika bude stále a stále pÅ™icházet a budou dále novinky, tak potom dítÄ› z toho může mít také takový zmatek a potom se bude velice složitÄ› uÄit. A pokud dítÄ› bude chtít potom na nÄ›jakou technickou fakultu, tak to pro nÄ›j bude opravdu hodnÄ› obtížné, protože bude mít velice opoždÄ›né základy a schopnosti na poÄítaÄi.