Site Loader

Když jste do nové práce nastupovali, byli jste zvědaví, plni očekávání a obav, zda budou Vaše první kroky správné a bez zbytečných přešlapů. Všimli jste si sympatických kolegů, ten jejich pozitivní přístup, krásné pracovní prostředí i šéf, co nepůsobil přísně. To všechno bylo velice příjemné a na pohled tak trochu idylické. Až jste si najednou začali připadat, že ani nejste v práci, ale někde, kde je Vám dobře. Když jste se o Vašich pocitech z práce svěřili kamarádce, jen kroutila hlavou a tiše Vám záviděla.
porada zaměstnanců
Co bylo tak jiné?
Předně je třeba si uvědomit, že už při Vašem nástupu do práce jste si všimli uvolněné atmosféry na pracovišti, která čišela ze všech stran. A potom ten pracovní dress code, byl tak neformální. Všichni příjemní a v pohodě, nikdo se nehádal, nezvyšoval hlas. Řekli jste si, že je tady něco nějak jinak, ne špatně, ale jinak, jak to?
A pak jste dostali odpověď na všechny Vaše „otázky“ od šéfa, který si Vás vzal stranou. Řekl Vám o firemní politice, dle které daná společnost funguje. Bylo Vám řečeno, že si vedení firmy zakládá na spokojených zaměstnancích, kteří chodí rádi do práce, jsou spolehliví, dochvilní, svou práci dělají řádně a v termínu. Nemusí se nutit do nošení naškrobených košil, kostýmků a vysokých bot a co se týká úpravy zevnějšku, nejsou stanovena žádná pravidla pro délku vlasů nebo vousů.
Překvapeni si všechno vyslechnete a pak se dovídáte další detaily. Společnost si zakládá na zaměstnancích, kteří se nestanou fluktuanty, nebo nezačnou nějak škodit. Důležité je řádně se chovat ke klientům, být zdvořilý, usměvavý, pozitivně naladěný a působit důvěryhodným a příjemným dojmem. To je klíčové. Klient nemá rád vystresovaného úředníka, který si kvůli tlaku na stanovené termíny a normy nestihl ani zajít na oběd, po večerech svou práci doma dohání, má viditelné kruhy pod očima a sem tam se i zapomene, co chtěl říct. Klient má rád odpočatého, usměvavého, pozitivního človíčka, který s ním vyřídí vše potřebné, v klidu, přehledně, na vše odpoví a v průběhu rozhovoru nezapomene nabídnout bonbon, který je pro klienty nachystán na každém stole.
To je oč tu běží. Spokojený zaměstnanec = spokojený klient. A tím pádem více zakázek, práce a zisku, který do společnosti proudí. Zdá se to být poněkud zvláštní, ale svůj výsledek v pozitivním smyslu slova to na obou stranách vykazuje. A na třetí straně, šéf, ten je spokojen nejvíce. Není nad spolehlivé zaměstnance, na které se netlačí i když je potřeba dodržovat přísná pravidla práce. Zaměstnanci jsou uvolnění a tuto pohodu předávají na klienta, který je ochoten na místě změnit názor ve prospěch společnosti, jen, když se cítí vítán a v pohodě.
jsme za jedno
S tímto přístupem se často nesetkáváme, ale přesto má každá společnost svou firemní politiku, kterou musí každý zaměstnanec dodržovat a řídit se jí. Někdy je přísnější, jindy benevolentnější, nicméně vždy má jasně stanoveno, co chce svým cílem dosáhnout. Záleží jen na zaměstnancích, zda jsou ochotni podmínky přijmout nebo ne.