Site Loader

Jistě to znáte. Téměř každý rok se Vám objeví ve schránce obálka s lístky k volbám. Volby jsou tak často, že někteří lidé mají zmatek, do jakých institucí volí své zastupitele. Jaké druhy voleb máme a jak často probíhají?

Poslanecká sněmovna

Prezidentské volby

Vzhledem k tomu, že v naší republice máme od roku 2013 přímou volbu prezidenta, přibyl další důvod k účasti u uren. Prezident se volí dvoukolově, a to v případě, že v prvním kole nezíská žádný kandidát více než 50 % hlasů. Hlava státu se volí většinovým systémem, a to každých 5 let.

Volby do Poslanecké sněmovny

Každé 4 roky probíhají volby do Poslanecké sněmovny, při které poměrným systémem volíme své zastupitele. Následně na základě výsledků vzniká vláda, kde je cílem vládnoucích stran mít více než 100 křesel, aby prosadily svůj program. Zbytek z 200 mandátů se ocitá v opozici.

Senátní volby

Senátem neboli pojistkou demokracie rozumíme institut, do kterého volíme zastupitele starší 40i let. Volby probíhají každé 2 roky, avšak se mění pouze 1/3 zastupitelů, a to v 1/3 všech okrsků. V jednotlivých okrscích se volí zástupce na 6 let.

Volby do Evropského parlamentu

Každých 5 let probíhají volby do nadnárodního Evropského parlamentu. Zástupci z jednotlivých zemí se spojují do frakcí, pomocí kterých pak hlasují o záležitostech Evropské unie. V Evropském parlamentu se aktuálně nachází 751 poslanců (po odchodu Velké Británie z EU se počet sníží), z nichž 21 je českých.
Volební urna

Volby do zastupitelstev krajů

Stejně jako volby do Poslanecké sněmovny probíhají krajské volby jednou za 4 roky, a to poměrným systémem. Zvolení zastupitelé následně rozhodují o záležitostech daného kraje.

Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí neboli komunální volby, slouží k volbě zastupitelstva v jednotlivých městech a vesnicích. Veliká pozornost je jim věnována především v Praze, jelikož z nich vyplývá následný primátor hlavního města. Stejně jako u předchozích voleb volíme své zástupce každé 4 roky poměrným systémem.