Site Loader

Práce, která se odvést musí

Každá smrt je pro člověka nepříjemnou událostí a rozhodně to není žádný důvod k oslavě, v souvislosti s tím se ihned rozběhne kolotoč, kdy pozůstalí řeší situaci s pohřební službou a ta zajišťuje důstojný obřad zpopelnění či uložení lidských ostatků pod zemský povrch. Někdo tuhle práci ale dělat musí, jinak bychom si museli zemřelé pohřbívat sami třeba na zahradě a jistě si dovedete představit, jaké by to asi bylo, nebýt těchto profesí. Existují však i jiné činnosti, s nimiž se neradi konfrontujeme, ale bez nichž by naše společnost vůbec nemohla fungovat.

kanálový poklop

Kdo se stará o průchodnost kanalizace

Kdyby byla ucpaná kanalizace, mohlo by dojít kromě neskutečného zápachu i k ohrožení života obyvatel bakteriální infekcí a to nelze dopustit. Je tedy i ve veřejném zájmu zajistit čištění kanalizace a její průchodnost operativním způsobem, což se provádí formou havarijní služby, která zajišťuje telefonickou linku nonstop.

mytí rukou nad umyvadlem

Kanalizační systémy jsou velmi důležitou součástí infrastruktury nejen každého většího města a většiny obcí, ale i některých větších firemních celků. Do kanalizace vyúsťují přípojky z bytových a rodinných domů, sportovišť, nákupních center a dalších objektů a proto se také havarijní služba týká každého z nás. Měli bychom mít ve svém zájmu k dispozici kontakt na specializovanou firmu, která zasáhne i o víkendech a svátcích, kdy jiné profese mají volno. Nelze čekat několik dnů, ucpaná stoupačka v bytovém domě nesnese odklad i vzhledem k tomu, že je na ni navěšeno několik bytů pod sebou.

A kdy volat havarijní službu kvůli závadám? Zpravidla až poté, co se pokusíte odstranit neprůchodné odpady v domácnosti běžně dostupnými prostředky. Teprve až selžou a bude nutné nasadit tlakové čištění nebo mechanické odstranění nečistot, které nemáte k dispozici, a které jsou součástí vybavení instalatérských firem.