Site Loader

Při používání elektronických zařízení jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální fotoaparát vznikají digitální informace, které ukládáme. Je však důležité je správně uložit, protože nám jinak hrozí, že o vše přijdeme, což může být u dat sbíraných po velmi dlouhou dobu opravdová pohroma. Mezi nejčastější příčiny ztráty dat patří poškození paměťového media, neuvážené či zbrklé operace (formátování, mazání), vlivy přírodních živlů (povodeň, požár) nebo ztráta (vlastní chybou nebo krádeží).
paměťová zařízení na stole
Všemu tomu se dá vyhnout, pokud si uděláte více kopií a ty umístíte na různá místa. A to je podstatou zálohování. Díky tomuto uložení dat je malá šance, že by se vám v jeden okamžik zničili všechna úložiště a vy byste si už nestihli udělat další kopie. Zálohovat má smysl jen data, která jsou jedinečná a jejich ztráta není lehce nahraditelná (např.: fotografie) nebo by vyvolala velké problémy (např.: ztráta důležitých dokumentů z výzkumu). U ostatních nahraditelných dat by to byla jen ztráta času. 
zámek připnutý na CD

Mezi položky přijatelné pro zálohování patří: fotografie, manuály, e-knihy, instalační programy, video, hudba, důležité dokumenty, textové zprávy, účetnictví, telefonní seznam, grafické návrhy, zdrojové kódy, MMS přílohy, výpisy, instalační programy, filmy, výkresy, smlouvy, nastavení aplikací a přístupové údaje.

Kam, ale umístit data, aby byly v záloze? Podstatou zálohování je, že musí být uložena jinde, než kde jsou uchována původní data. Mezi nejpoužívanější úložiště se řadí USB flash disky, externí disky, optická media (DVD, Blu-ray, CD), internetová úložiště (iCloud, Dropbox, Google Drive). Při výběru úložiště zvolte typ podle dalších kriterií jako je doba zálohování, důvěrnost obsahu dat, častost jejich otevírání. Vliv má také, jaké množství dat chcete zálohovat. Určitě vás napadne, kolik záloh si máte tedy udělat, když vám na datech hodně záleží. Zde však žádné konkrétní množství stanoveno není. Počet záleží na vás. Ale i zálohovací zařízení může selhat, nemusí se vám už podařit se k datům dostat, a proto čím více tím lépe.