Site Loader

Muži jsou často označováni za ty, co nepřemýšlejí hlavou, neřídí se srdcem. Podle některých žen muži upřednostňují peníze a myslí jen penisem . Často slýcháváme, jak jsou muži sebevědomí a mají vysoké EGO Opravdu si tohle vše myslíte? Ne, všichni nenesou břemeno VELKÉHO EGA. Co když je to jinak a my vidíme jen to zvenčí. Muži své emoce, své JÁ často skrývají a to z důvodů, aby nebyli zranitelní. Za daných okolností, se můžou zachovat poněkud jinak než bychom očekávali. Tak je to i s jejich identickým já, které nechtějí plně ukazovat. Můžeme si myslet, že jsou sebevědomí frajírci, co mají vysoké EGO. Ve skutečnosti to může být právě naopak. Neustále máme tendenci posuzovat muže, jací jsou, jak vypadá, jak se chová. Ale pod skořápkou muže, o kterém si myslíme, že je EGOSAMEC se může skrývat úplně normální chlápek. Kdo by si pomyslel, že muži mají i city?! Samozřejmě se najdou výjimky, že je muž takový, jak na nás působí a jak se chová. Ale druhá skupina mužů, se chová právě proto, aby chránili sebe.

Muž hledí na masku

CHLAPÁCKÉ EGO závěs zranitelného muže

Mužské EGO je z pravidla křehčí, než to ženské. Mužovo sebevědomí výrazně ovlivňuje jeho stabilitu, ať se to týká vztahu nebo práce. Muž se zdravým postojem k sobě samému, který má vyvinutý smysl pro své hodnoty a mužství, zvládá život na jedničku. V opačném případě, jsou muži utrápeni pochybnostmi a pocity nedostatečnosti. EGO muže, každým dnem kolísá v blízkosti neúspěchu. Je to dáno tím, že společnost stanovuje vysoké nároky.

Muž, který se stal opětovným terčem útoku v zaměstnání, u ženy hledá útěchu. Očekává vyjádření podpory, které jeho EGO potřebuje. Bohužel místo pochvaly nebo podpory, se mu dostává opak. Obviňování ze všeho, co se kdy stalo, podrývání jeho autority nebo výčitek spojené s výdělkem. Takže když to shrneme, EGO které utrpělo v zaměstnání, které bylo doraženo po příchodu domů. Jak každý uznáte, v pořádku to není že?

Muž s mincemi za košilí

Je čas zamyšlení. Co by se stalo, kdyby se žena zachovala správně? Po návratu z práce by postačilo pochválit muže, za to že živý rodinu. Být mu oporou, když to nejvíc potřebuje. A EGO muže by bylo v pořádku.

OPATRNOST S NEPŘÍTELEM, JMÉNEM EGO

Muži s vysokým EGEM, jsou přesvědčeni, že chyby nedělají. By tento muž žádal o odpuštění, omluvil se, nečekejte. Tohle je u něj považováno za slabost. Kontakt s tímto člověkem bývá iracionální, který bývá často zlý.

EGO je častým pohonem motoru, který muže žene k úspěchu, jindy je svede z cesty, která je žene do záhuby. Muži chtějí být těmi nejlepšími, ale být nejlepší značí hrozba sebezničení. Obětí svého EGA se může stát každý. Je na každém z nás, jak daleko dojdeme. Je výhrou, pokud je EGO drženo v rovnováze. Když je muž víc a víc úspěšnější, roste i EGO, ale musíme být ve střehu, aby nepřerostla samotnou osobnost člověka. S EGEM musíme žít, nesmíme mu ale dovolit, aby nás pohltilo.

Dbejte na to, aby Vaše EGO nezabralo první místo, kterou je Vaše osoba. Mít sebe samého pod kontrolou není jednoduché, ale není i nemožné ho brzdit. Zda se poddáme svému EGU je na nás, důležité ZŮSTAT SÁM SEBOU.