Site Loader

Poslední dobou neustále diskutovaný a především velmi často skloňovaný výraz neboli termín zvaný půjčka. Mnozí pod slovem půjčka chápou i úvěr, hypotéku apod. Jak se však od sebe liší půjčka a úvěr? V čem tkví podstata a výhoda půjčky? Kdy naopak je zapotřebí zažádat si o úvěr?

zamknutá krabice

Půjčka, aneb v čem spočívá rozdíl oproti ostatnímu?

Především je nutné vědět, že půjčka je upravena občanským zákoníkem a smlouva o půjčce může být uzavřena jak mezi občany navzájem, tak mezi občanem a bankou, firmou či nebankovní institucí. Pod slovem půjčka si každý představí finanční obnos, tj. peníze. Nicméně v rámci půjčky se může jednat i o movitý majetek.

Úvěr a jeho podstata

Zde je rozdíl i v úpravě, neboť úvěr je upraven obchodním zákoníkem. Smlouvu může však uzavřít pouze bankovní instituce či úvěrová společnost. Úvěr je obdobně jako půjčka způsobem dočasného poskytnutí peněžních prostředků. Poskytnutí úvěru náleží mezi jednu z hlavních činností bankovního subjektu. Tato položka je hlavní v rámci aktiv, neboť je zajištěním příjmu bankovní společnosti. Úvěr však mohou nabízet i nebankovní společnosti.

bydlení na dosah

Úvěr se dělí na kontokorentní, provozní, investiční, eskontní. Mezi nejčastěji využívané náleží spotřebitelský a hypoteční úvěr.

Hypotéka neboli hypoteční úvěr

Hypotéka je v České republice určena fyzickým i právnickým osobám splňující podmínky. Vždy musí být v rámci ručení zástava nemovitosti na území ČR. Hypotéka se dělí na účelovou, která je jednoznačně vázána na konkrétní investici do nemovitosti. Druhým typem je neúčelová hypotéka, tzv. americká.

Další členění je na bankovní hypoteční úvěr a na nebankovní hypotéku.

Adekvátní varianty hypotéky aneb seznamte se s termíny

Kombinovaná hypotéka s investičním životním pojištěním, kdy klient v rámci splátek poskytuje bance jen úroky a ostatní náležitosti jsou investovány do produktu IŽP.

Předhypoteční úvěr je druhem spotřebitelského úvěru, jež je určen na financování do nemovitosti. Podstata spočívá v tom, že tak je možná realizace investičního záměru pro ty, kdo na přechodnou dobu nedisponují vhodnou nemovitostí pro získání hypotéky.

Hypoteční kontokorent je úvěr mající otevřený rámec k čerpání po delší dobu. Po celou dobu otevření rámce tak klient splácí jen úrok. Daný rámec lze i vyčerpat jednorázově, rovněž je i reálné čerpání jen jeho části.